MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2017 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında bu gün başlıyor Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları iki grup halinde planlanmıştır.
10 Ocak 2018 14:51

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan birinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.

31 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 23 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacaktır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri aşamaları

* Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

* Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

* Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

* Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK

1 - Başvuru Evraklarının Kontrolü:

B aşvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olar ak kontrol edil ecektir.

2 - Ön Fiziki Kontrol:

Adayların boy ve kilo oranları kontrol edil ecektir.

3 - Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(a) Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alın acaktır.

(b) S eçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar eğitim seviyelerine uygun sınav lar a tabi tutulacak tır.

(c) Genel Kültür bölümünde; Türkçe, Tarih, Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası ile Türkiye ve d ünya da meydana gelen olaylar ile ilgili günc el konular dan oluşan genel kültür bilgileri,

( ç ) Yazılı sınavlar eğitim seviyesine göre değerlendirileceğinden uzman o nbaşı ve u zman ç avuş yazılı sınavları ayrı ayrı günler de yapılacak şekilde planlanacaktır.

4 - Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Es asları (FYT):

(a) FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hedef koşusu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO - 4 ’te bulunan FYT k riterleri tablosunda yer almaktadır.

(b) Adaylar, her bir branştan en az 1 ’er puan almaları takdirde bir sonraki a şamaya katılmaya hak kazanacak, b ir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayıl acaktır.

(c) Elenen adayların, baş arısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

(ç) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir .

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir.

(e) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı ye r terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, i tiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, i tiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildiri lecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır .

(f) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana ge lebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır . Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

HABER TÜRK

GENÇ BÜLTEN SAYFASINI

GÜNDEMDEN HABERLER
SON EKLENEN HABERLER